Fonološki poremećaj...šta je, kako ga prepoznati i koji su tretmani

Foto: Shutterstock

Dete

Na primer, iako mogu pravilno da izgovore glas Š kada je izolovano, umesto da kažu „šok“, oni će reći „sok“.

Možda ste do sada mislili da je reč o poremećaju artikulacije, odnosno o nepravilnom izgovoru glasa, ali zapravo je reč o drugoj vrsti patologije u verbalnoj komunikaciji koja se naziva fonološki poremećaj , piše portal Stetoskop.

Fonološki poremećaji su patološka pojava koja utiče na pravilno percipiranje glasova iz okoline, pravilno prepoznavanje glasa koji se čuje iz okoline, sliku koju imamo o određenom glasu, verbalno pamćenje itd. Ovi poremećaji dovode i do pojave drugih stanja, kao što su poremećaji artikulacije, teškoće u čitanju, teškoće u pisanju, kao i brojnih drugih stanja.

Evo kako možete da prepoznate simptome i zaključite da se radi o fonološkom poremećaju:

– dete ne percipira i ne prepoznaje neke glasove koje čuje,