Radio BalkanFox

Kako da nešto lakše zapamtite

Na osnovu najnovijeg istraživanja, dokazano je da ponavljanje reči ili rečenica drugoj osobi može da obezbedi veći memorijski podsticaj nego samo izgovaranje naglas onoga što želite da zapamtite.

Kako bi testirali ovu teoriju, istraživači su naložili grupi od 44 studenta da čitaju niz reči iz rečnika uz četiri različita uslova. Prvo da ih pročitaju tiho, samo za sebe, da ih ponove tiho pomeranjem usana, zatim da ih izgovore glasno i na kraju da ih glasno kažu drugoj osobi.

Rezultati su pokazali da su studenti zapamtili više reči kada su ih ponavljali drugoj osobi nego kada su ih tiho izgovarali samo za sebe.

Glavni istraživač Viktor Buše, profesor na Katedri za lingvistiku Univerziteta u Montrealu, objasnio je da pokretanje naših usana i osećaj vibriranja glasnih žica pomaže da se stvore čulne i motorne reference u našem mozgu.

Međutim, dodao je i to da je efekat kada direktno nekome ponavljate ono što želite da zapamtite mnogo bolji jer se pored senzomotornih aspekata povezanih sa verbalnim izražavanjem mozak povezuje i sa multisenzornim informacijama.

Rezultat svega toga je da se bolje pamte činjenice koje se izgovaraju naglas drugoj osobi. 

Da li ste zapamtili?

 


.K1info

radiobalkanfox

Dodaj komentar

Radio Balkanfox
Radio Balkanfox
OFFLINE LIVE
Radio Balkanfox Plus
Radio Balkanfox Plus
OFFLINE LIVE
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE